MARYJO! KRÓLOWO POLSKI! JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM...
09.08.2014.
   
INFORMACJE

W przyszłą Niedziele w naszej parafii przypada

Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem Adoracji

zamieszczonym w ogłoszeniach.

 

Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą NIEDZIELĘ

WIELKIEGO POSTU:

Biskupin po Mszy Świętej,

Zamienice po Mszy Świętej,

Rokitki godz. 15:00.

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w każdy PIĄTEK

WIELKIEGO POSTU:

Biskupin 17:00,

Zamienice 17:00,

Rokitki 17:30.

W Rokitkach po nabożeństwie sprawowana jest Msza Święta.

 

Wszystkim dzieciom, młodzieży, wychowawcom i nauczycielom, którzy rozpoczęli  ferie zimowe. Życzę dobrego i zdrowego wypoczynku.

 

Image  Zbliża się Wigilia, Boże Narodzenie, wkrótce potem Nowy Rok, dlatego życzę Wam, kochani Parafianie aby radość i pokój w tym czasie całkowicie wypełniał Wasze serca.

      Niech w tę szczególną, jedyną taką w roku noc, kiedy zatrzymuje się czas, schodzący na ziemię Chrystus napełni Was swoim błogosławieństwem i łaskami. Opłatek niech będzie kawałkiem serca składanym przez bliźniego u żłóbka Pana.

      Niech dziękczynienie wypełni Wasze serce za mijający rok, za to, co przyniósł, co wziął. Nowy – niech wznieci jeszcze większy ogień wiary, nadziei i miłości. 

 

Legnica, 27 sierpnia 2014 r.

L.dz. 1274/2014

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

W DIECEZJI LEGNICKIEJ

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I W LATACH KOLEJNYCH

 

1. Instrukcja o przygotowaniu do inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii I Synodu Diecezji Legnickiej zawiera następujące wskazanie: „Inicjacja w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii odbywa się zasadniczo w III klasie szkoły podstawowej, czyli na zakończenie I etapu edukacyjnego. Przygotowanie kandydatów dokonuje się w parafii zamieszkania rodziców dziecka lub jego prawnych opiekunów przez uczestnictwo w katechezach oraz celebracjach liturgicznych” (nr 2).

Wdrażanie obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich staje się okazją do ujednolicenia terminu Pierwszej Komunii Świętej na terenie Diecezji Legnickiej. W takim przypadku przygotowanie do niej byłoby realizowane według programów i podręczników do nauczania religii zgodnych z nową Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2010 roku.

2. Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw od 1 września 2014 roku do I klasy szkoły podstawowej obowiązkowo pójdą dzieci urodzone w 2007 roku oraz dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.

Dzieci urodzone od 1 lipca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w 2015 roku, chociaż  na wniosek rodziców dzieci te mogą pójść do szkoły już 1 września 2014 roku, czyli w wieku sześciu lat.

Ponadto w art. 4 cytowanej ustawy prawodawca postanowił, że w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, dokonując podziału, może przyjąć ucznia do klasy I, odstępując od tej zasady.

 3. W roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze szkoły podstawowej będą więc utworzone z sześciolatków i z siedmiolatków. W Diecezji Legnickiej już od 1 września 2012 roku do klasy pierwszej szkoły podstawowej wprowadzaliśmy nowe programy i nowe podręczniki do nauczania religii, zgodne z Podstawą programową katechezy z 2010 roku. Rok szkolny 2014/2015 będzie trzecim i ostatnim rokiem wdrażania nowego programu katechetycznego  i podręczników do nauczania religii, zgodnych z nową Podstawą Programową. W oddziałach klasowych pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III, tzw. edukacja wczesnoszkolna) rozpoczyna się realizacja trzyletniego przygotowania do I Komunii Świętej (por. I Synod Diecezji Legnickiej oraz komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 14 marca 2012 roku).

 4. Przywołane wyżej decyzje skutkują tym, że w Diecezji Legnickiej:

  • w roku szkolnym 2014/2015 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpią – tak jak dotychczas – dzieci klas drugich szkoły podstawowej, niezależnie od wieku (przygotowanie tych dzieci do Pierwszej Komunii Świętej dokonuje się od roku szkolnego 2013/2014 w oparciu o dwuletni program katechezy szkolnej i parafialnej);

 

  • rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem bez Pierwszej Komunii świętej dzieci ze szkoły podstawowej;

 

  • od roku szkolnego 2016/2017 Pierwsza Komunia Święta będzie udzielana dzieciom w klasie III szkoły podstawowej, niezależnie od wieku (przygotowanie tych dzieci do Pierwszej Komunii Świętej rozpocznie się od roku szkolnego 2014/2015 w oparciu o nowy trzyletni program katechezy szkolnej i parafialnej, z wykorzystaniem podręczników zgodnych z nową Podstawą programową katechezy z 2010 roku).

 

 † Zbigniew Kiernikowski

                                                                       BISKUP LEGNICKI

 

 

W Niedzielę 24 sierpnia w naszej parafii przeżywać bdziemy odpust parafialny

Matki Bożej Częstochowskiej

msze św. sprawowane są,

- Biskupin 8.30

- Zamienice 11.30

- Rokitki 13.30 – Msza Święta Odpustowa

przewodniczyć będzie ks. Remigiusz Bernasiewicz

serdecznie zapraszam

 
Image Jak co roku 4 maja w naszej parafii uroczyście świętujemy wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków.

W niedzielę 4 V (Św. Floriana) w naszym kościele parafialnym gościli strażacy z Rokitek i Jaroszówki. Ksiądz Proboszcz dziękował strażakom za ich służbę oraz za sprawowanie straży przy grobie pańskim w Wielką Sobotę. Podczas liturgii została poświęcona figura patrona strażaków, która zostanie postawiona przy remizie w Rokitkach. Ku uciesze dzieci strażacy przyjechali swoimi wozami.

Miejmy nadzieję, że ta tradycja będzie kontynuowana w przyszłości. Modlitwa strażakom jest potrzebna, ponieważ wykonują trudną pracę i ryzykują swoje życie dla nas.

 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 22